Muzeul Ţinutului Cahul

Muzeul  Ţinutului Cahul
Muzeul  Ţinutului Cahul
Scurta descriere

Sediul muzeului reprezintă o clădire construită la mijlocul secolului al XIX-lea. Este o clădire cu valoare istorică pentru oraşul Cahul. Aici a activat ca judecător, în anul 1858, renumitul scriitor, istoric, lingvist, savant român B. P. Hasdeu.

Fondurile muzeului adăpostesc o bogată colecţie de arme albe şi de foc, de arheologie şi numismatică, de carte veche şi documente. Un loc distinct o constituie colecţia etnografică, care însumează elemente din portul popular, covoare şi prosoape. Compartimentul de natură cuprinde colecţii tematice de păsări şi animale specifice celor trei ecosisteme sudice, vestigii paleozoologice, care reflectă istoria geologică a pământului.

Compartimentul de istorie, evocă evoluţia societăţii umane de la paleolitic pâna la formaţiunile prestatale medievale româneşti. Un interes aparte suscită Complexul Etnografic, deschis în anul 1979, constituit dintr-o gospodărie ţărănească de la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului XX. Expoziţia de prosoape, covoare, păretare, scoarţe, mobilier, inventar tehnic-agricol oferă vizitatorului complexitatea trăirilor materiale şi spirituale аle acestui popor. 

Contacte
Distribuie