Şcoala Profesională nr.1

  Şcoala Profesională nr.1
  Şcoala Profesională nr.1
  Scurta descriere

  Școala Profesională nr.1 a fost înființată în 1976 ca Școală Tehnică nr 15, afiliată Fabricii de conserve din orașul Cahul, iar pe parcurs reorganizată în 1997, ca Școală Profesională Polivalentă nr.1 din orașul Cahul, și în cele din urmă, în 2003, instituția obține Statutul de Școală Profesională.
  Transformările economice naționale și cerințele pieței muncii au impus corpul didactic și echipa managerială să se orienteze spre noi transformări în ce privește pregătirea profesională. În urma studiului pieții muncii regionale și locale au fost deshise noi profesii precum Bucătar, Cofetar, Operator suport tehnic, Cusător, Croitor. Erau necesare noi laboratoare de instruire practică dotate conform cerințelor actuale. În ultimii zece ani au fost confirmate cerințelor de infrastructură pentru instruirea teoretică și practică astfel fiind reamenajate și dotate 2 laboratoare pentru croitori, cusători; 3 laboratoare pentru bucătari, cofetari; reutilate 2 laboratoare pentru profesia de controlori produse alimentare; 2 laboratoare pentru profesia de operator suport tehnic. Au fost îmbunătățite condițiile de trai a elevilor în cămine.

  Actualmente în instituție învață 441 de elevi la cele 7 profesii, activează 84 de angajați, dintre care 45 sunt cadre didactice. Colectivul instituțional își depune pe deplin efortul pentru viabilitatea în timp și spațiu a școlii. Implicarea în diverse proiecte naționale și internaționale denotă faptul competenței sporite a cadrelor didactice, implicați fiind în elaborare de curriculă la nivel național, pilotare de curriculă și elaborare de standarde profesionale axați fiind pe accesibilitatea, calitatea și relevanța instruirii profesionale.

  Contacte
  Distribuie